- ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนพระราชทานฯ เดินทางถึงประเทศไทย

     วันที่ 3 มีนาคม 2564  คณะทำงานฝ่ายประสานงานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา  ได้ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากราชอาณาจักรกัมพูชา รอบที่ 1 กลุ่มที่ 2 จำนวน 30 คน เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยที่จุดผ่านแดนช่องจอม และเข้ารับการกักกันโรค ณ โรงแรมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 14 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 17 มีนาคม 2564 โดยในกลุ่มนักเรียนทุนฯ ดังกล่าว มีนักศึกษาที่จะเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ร่วมเดินทางมาด้วย จำนวน 1 คน (Miss Sreyna Hon) ซึ่งจะมาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นระยะเวลา 4 ปี