- ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุนพระราชทานฯ จากกัมพูชา ศึกษาดูงานและเข้าอบรมภาษาไทย

       วันที่ 17 มีนาคม 2564 พล.อ.อธิคม สุขสมสถาน เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการทุนพระราชทานฯ นำนักเรียนทุนพระราชทานจากประเทศกัมพูชา ที่ผ่านการกักกันโรค จำนวน 53 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สนามช้างอารีน่า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ หลังจากนั้น คณะทำงานฝ่ายประสานงานฯ ได้ส่งนักเรียนทุนพระราชทานเข้ารับการอบรมภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 24 คน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 29 คน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2564 ซึ่งหลังจากนักเรียนทุนฯได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 คน