- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาและประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน

       กองวิเทศสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาและประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2561

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสมัครได้ที่ <<คลิกที่นี่>>

และนำใบสมัครมายื่นได้ที่สำนักกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2

**หมายเหตุ : การปฏิบัติหน้าที่ จะปฏิบัติตามตารางกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน