- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาจีนลงพื้นที่ เรียนรู้ระบบการใช้งานในห้องสมุด ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       วันที่ 2 สิงหาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับคณาจารย์จากหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาชาวจีน จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 44 คน เรียนรู้วิธีการสืบค้นและการใช้งานห้องสมุด ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ฟังคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานต่างๆ จากบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้สามารถเข้าใจระบบการใช้งาน และปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง