- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันกีฬานานาชาติ

       กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเป็นอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงานการแข่งขันกีฬานานาชาติ จำนวน 2 รายการแข่งขัน ดังนี้
       1. การแข่งขัน TOYOTA International Challenge 2024 ระหว่างวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2567 ณ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา (กีฬาแบดมินตัน) ปฏิบัติหน้าที่ ณ Terminal 21 โรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครราชสีมา และรับส่งที่สนามบินขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
       2. การแข่งขัน “2024 WHEELCHAIR FENCING U17&U23 WORLD CHAMPIONSHIPS ASIAN CHAMPIONSHIP” ระหว่างวันที่ 17 – 28 เมษายน 2567 ณ  จังหวัดนครราชสีมา (กีฬาฟันดาบ) ปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา

คุณสมบัติ
   ► เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   ► สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
   ► มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

กำหนดการรับสมัคร (คลิกเพื่อสมัคร: https://forms.gle/e8R4LB7Sd4Pb1htk9)
   ► สมัคร Online ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. ทั้ง 2 รายการแข่งขัน (เฉพาะเลซองกีฬาแบดมินตันรายการ TOYOTA INTERNATIONAL CHALLENGE 2024 ขอสงวนสิทธิ์พิจารณานักศึกษาที่เคยทำกิจกรรมอาสาสมัครล่ามกีฬามาก่อน เนื่องจากมีเวลาจำกัด และจะประกาศผลภายในวันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.)
   ► ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผ่าน facebook fanpage ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567
   ► นักศึกษาที่เคยปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามกีฬาคนพิการมาก่อน ทางกองวิเทศสัมพันธ์ ขอใช้คะแนนเดิมเพื่อพิจารณารวมไปถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกโดยไม่ต้องสัมภาษณ์ใหม่
   ► เลซองกีฬาฟันดาบ นัดสัมภาษณ์ ณ ห้องกองวิเทศสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ตามลำดับรายชื่อ
   ► ประกาศผลการคัดเลือกวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ทาง facebook ของกองวิเทศสัมพันธ์
   ► ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะมีการนัดหมายเพื่อประชุม โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สมัครได้โดยตรงที่ พี่ยู / พี่ปีเตอร์ กองวิเทศสัมพันธ์ 044-009-009 ต่อ 1547
** แจ้งนัดหมายเพิ่มเติมทาง facebook fanpage ของกองวิเทศสัมพันธ์ หรือ E-mail ของผู้สมัครอาสาสมัครล่าม **