- ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามแปลภาษาและประสานงาน การแข่งขัน 2024 Wheelchair Fencing U17&U23 World Championships ASIAN Championship (กีฬาฟันดาบ)

       วันที่ 22 มีนาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามแปลภาษาและประสานงาน ในรายการแข่งขัน 2024 Wheelchair Fencing U17&U23 World Championships ASIAN Championship (กีฬาฟันดาบ) โดยจะจัดการแข่งขัน ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17 – 28 เมษายน 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้
   1. นางสาวจริยาพร คงบรรทัด
   2. นางสาวแพรวา ยาดี
   3. นางสาววันนิสา เปลี่ยนสำโรง
   4. นายณัฐพล แก้วสาลี
   5. นายปิยวัฒน์ เติมสวัสดิ์
       ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก มีกำหนดปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 15 – 29 เมษายน 2567
       ให้น้องๆ ติดต่อส่งไฟล์รูปหน้าตรงชุดสุภาพ ที่พี่ยู E-mail: wanwisa.sr@nrru.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567