- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดทริปอบรมนอกสถานที่ (Field Trip) ยุวทูตราชภัฏโคราช ครั้งที่ 15

       วันที่ 15 มีนาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมต่อเนื่อง โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15 (NRRU Young Ambassadors 2024) โดยในช่วงเช้าวันนี้ ได้นำนักศึกษาเดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้อมูลของจังหวัดนครราชสีมา ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
       และในช่วงบ่าย กองวิเทศสัมพันธ์ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ โดยรับฟังการบรรยายจาก คุณธิภัทร์ ธรรมโชติ นักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ดังกล่าวนี้ เป็นการบรรยายโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและใช้ภาษาไทยอธิบายประกอบเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด สำหรับการต้อนรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยต่อไป