- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมต่อเนื่อง ในโครงการอบรมยุวทูต ครั้งที่ 15

       เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการอบรมต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ในโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 15 (NRRU Young Ambassadors 2024) โดยในช่วงเช้า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้อบรมเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่สำคัญในจังหวัดนครราชสีมา อาธิเช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จากอาจารย์เฉลิมขวัญ จอกทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้การอบรม
       หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาและเรือนโคราช โดยมีคุณชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และปิดท้ายด้วยเรื่องการทำหน้าที่อาสาสมัครล่ามและผู้แปลภาษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิรุทธ์ แม้นรัมย์ ศิษย์เก่าและรุ่นพี่ยุวทูต รุ่นที่ 3 เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษา