- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ศึกษาประวัติศาสตร์พิมาย

       วันที่ 18 ตุลาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) พร้อมด้วยนักศึกษาอาสาสมัครล่ามและแปลภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา