- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Working in International Organization การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ

       ด้วย สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะจัดโครงการบรรยายพิเศษ (ในรูปแบบออนไลน์) เรื่อง Working in International Organization การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (การบรรยายเป็นภาษาไทย)       ► การบรรยายพิเศษจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566…

Read More