- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์และนศ.แลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย เข้าพบรองอธิการบดี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกสอน ในโครงการ SEA-Teacher Project

       วันที่ 17 ตุลาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.แวววลี แววฉิมพลี อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ นำอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Tadulako University (UNTAD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project)…

Read More