- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาจีน พบผู้บริหาร ม.ราชภัฏนครราชสีมา

       วันที่ 23 มีนาคม 2566 คณาจารย์จากหลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษาชาวจีนจาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แนะนำตนเองและรับฟังโอวาทจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Read More