- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏนครราชสีมา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาชาวจีน

       วันที่ 16 มีนาคม 2566 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อต้อนรับนักศึกษาชาวจีนจาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน…

Read More