- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14

       วันที่ 1 มีนาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 14 (NRRU Young Ambassadors 2023) ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารศูนย์ฝึกฯ…

Read More