- ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand Foundation) เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2566

       มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษาชาวไทยที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการ American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF) Scholarship Program โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 25,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ รับการตรวจประเมิน 5 ส. จัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร

      วันที่ 26 เมษายน 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี รับการตรวจประเมิน 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ตามนโยบายในการจัดทำ 5 ส. ของมหาวิทยาลัย ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023

       ด้วยสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Felloship Programme แจ้งการเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2566 (ตามเวลาประเทศสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย        กองวิเทศสัมพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุน โดยสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่►…

Read More