- ข่าวกิจกรรม

รองอธิการบดีร่วมหารือจัดการเรียนสอนให้นักศึกษาสัญชาติจีน เพื่อมาศึกษาที่ราชภัฏโคราช

       วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ หารือร่วมกับ Mr.Henri Zhang และคณะ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาชาวจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา