- James Cook University, Liaison, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนออสเตรเลียร่วมกิจกรรมกับชุมชน และศึกษาประวัติศาสตร์พิมาย

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก James Cook University (JCU) เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ โรงเรียนมะค่าวิทยา หลังจากนั้นได้เรียนรู้วิธีนวดข้าวและเดินป่าชุมชนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนวัด       และในช่วงเช้าของวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก…

Read More