- NRRU Young Ambassador, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
We are NRRU Young Ambassadors 202
3

มาร่วมพัฒนาทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในระดับชาติ และนานาชาติกับพวกเรา
Empower NRRU students’ to develop language and leadership skills!

     กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (น้องๆ อ่านรายละเอียดให้ครบนะคะ)
► รับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566
► อบรมในวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566 (Onsite)
► Field Trip พื้นที่ในอำเภอเมือง ในวันที่ 3 มีนาคม 2566
► สอบนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
► ประกาศผลสอบในวันที่ 19 มีนาคม 2566

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ**

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
     1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกคณะ ชั้นปี และไม่เคยเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยมาก่อน (นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมยุวทูต มรนม. แต่ยังไม่ผ่านการสอบนำเสนอ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้ค่ะ)
     2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป (พิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถสมัครได้เลย โดยไม่ต้องใช้ผลการเรียนค่ะ)
     3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานด้านบริการ
     4. มีความสามารถในการใช้ภาษาภาษาอังกฤษและ/ภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง – ดี
     5. หลังจากเข้าอบรมยุวทูตแล้วต้องปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของทางมหาวิทยาลัย หรือ กองวิเทศสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี (หากมีกิจกรรมอาสา หรือกิจกรรมอื่นๆ จากกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อได้ฝึกฝนทักษะการเป็นอาสาสมัคร)

     ** เพียงเท่านี้น้อง ๆ ก็มีโอกาสเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ การเป็นอาสาสมัครล่าม ผู้แปลภาษา การต้อนรับแขก ผู้มาเยือน ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ และยังมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศอีกด้วย!! (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมของโครงการต่อไป)**

► สมัครออนไลน์คลิกที่นี่!! (น้องๆ ต้องลงชื่อเข้าใช้ e-mail ผ่าน @nrru.ac.th หรือ @gmail.com เพื่อที่จะสามารถ Upload รูปภาพหลักฐานการสมัครได้นะคะ)
หลักฐานการสมัครออนไลน์ google form **สามารถใช้มือถือถ่ายได้ แต่รายละเอียดของภาพต้องได้ระนาบที่ตรงและชัดเจน)
       1. รูปสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองว่า “เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ” (เซ็น online ได้)
       2. รูปสำเนาบัตรนักศึกษา เซ็นรับรองว่า “เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ” (เซ็น online ได้)
       3. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
       4. รูปหน้าผลการเรียน (สามารถแคปจากระบบได้ หากผลการเรียนยังไม่ทราบ สามารถนำส่งในภายหลังก่อนการอบรมได้ค่ะ)
* ขาดเอกสารข้อไหน สามารถส่งภายหลังทาง e-mail: wanwisa.sr@nrru.ac.th ได้ค่ะ
* * น้องๆ นักศึกษาที่เข้าอบรมมีหนังสือคำสั่งมหาวิทยาลัยและหนังสือขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนค่ะ

     สอบถามเพิ่มเติม/ขอรับใบสมัคร/ส่งใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร. 044-009009 ต่อ 1547

    “การได้ฝึกฝนและสะสมประสบการณ์จากการทำงานในการปฏิบัติงานจริง ถือได้ว่าเป็นความรู้อันมีค่าที่จะติดตัวนักศึกษาในการพัฒนาตนเองและการทำงานในอนาคตต่อไป”