- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นล่าม JCU 2022

       กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครยุวทูต และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก James Cook University (JCU) ประจำปีการศึกษา 2565   ► ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ <<สมัครคลิกที่นี่>> ตำแหน่งที่รับสมัคร   1. อาสาสมัครนักศึกษาจัดกิจกรรม ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 20 ตำแหน่ง   2. อาสาสมัครล่ามแปลภาษา…

Read More