- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023

       ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน จำนวน…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชส่งนักศึกษาปฏิบัติงานล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ASEAN Grand Prix ครั้งที่ 2

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง วัน อาเซียน กรังด์ปรีซ์ ครั้งที่ 2 (one 2 ASEAN GRAND PRIX WOMEN’S VOLLEYBALL INBITATION) เมื่อระหว่างวันที่ 7 – 11…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Growing U.S.-Thai Relations through P2P Relationships among Young Thai Women

       ด้วยมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง Growing U.S.-Thai Relations through P2P Relationships among Young Thai Women การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐ ผ่านความสัมพันธ์ภาคประชาชน ระหว่างเยาวสตรีไทย ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More