- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับตัวแทนสถานทูต USA และมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) ในโครงการบรรยายพิเศษให้นักศึกษาราชภัฏโคราช

       วันที่ 5 ตุลาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Growing U.S.-Thai Relations through P2P Relationships among Young Thai Women การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐ ผ่านความสัมพันธ์ภาคประชาชน ระหว่างเยาวสตรีไทย ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More