- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นล่าม JCU 2022

       กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครยุวทูต และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาดูแลคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก James Cook University (JCU) ประจำปีการศึกษา 2565
   ► ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์

<<สมัครคลิกที่นี่>>
ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1. อาสาสมัครนักศึกษาจัดกิจกรรม ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 20 ตำแหน่ง
   2. อาสาสมัครล่ามแปลภาษา (สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษายุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565 จำนวน 8 ตำแหน่ง

กำหนดการรับสมัคร
   ► สมัคร Online ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 ตุลาคม 2565  <<สมัครคลิกที่นี่>>
   ► สัมภาษณ์ วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2
   ► ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ทาง facebook fanpage ของกองวิเทศสัมพันธ์
   ► ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

** นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่สามารถคิดเป็นชั่วโมงจิตอาสาได้ **

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สมัครได้โดยตรงที่ พี่อ๋อง กองวิเทศสัมพันธ์ 044-009-009 ต่อ 1547
** ติดตามนัดหมายเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage ของกองวิเทศสัมพันธ์ หรือ E – mail ของผู้สมัครอาสาสมัครล่าม