- Liaison, NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นล่ามให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากออสเตรเลีย

       วันที่ 28 ตุลาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เครือรัฐออสเตรเลีย (James Cook University) ณ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2  โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ทาง Facebook Fanpage ของกองวิเทศสัมพันธ์  ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รวมระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์