- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ชาวญี่ปุ่น เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่การสอน ที่ราชภัฏโคราช

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยินดีต้อนรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น คือ Ms.Iori Yoneda (อิโอะริ โยะเนะดะ) มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 โดยมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้ให้การดูแลต้อนรับ