- ข่าวประชาสัมพันธ์

โทสมาสเตอร์เปิดเวทีเสวนา ร่วมท้าประลองภาษาอังกฤษ

“หากคุณรู้สึกประหม่าในการพูดต่อหน้าชุมชน รู้สึกกังวลจนตอบคำถามไม่ได้”

มาทำความรู้จักกับ Toastmasters เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารและความเป็นผู้นำไปพร้อมกันกับเรา

“NRRU Toastmasters Club”

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ

สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ปีที่ 9

       ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการแข่งขันพูดในที่ชุมชน (International Speech and Evaluation Speech Contest)  และรับฟังการเสวนาถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสำเร็จของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา “การเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เริ่มสร้างขึ้นจากข้างในตัวเราเอง” ในหัวข้อ “Toastmasters: What’s in it for you?” โดยมีผู้ร่วมเสวนาซึ่งเป็นสมาชิก Toastmasters Club จากหลายแห่งในประเทศไทย และเป็นกรรมการการดำเนินงาน Toastmasters District 97P ซึ่งดูแล Toastmasters Club ต่างๆ ใน 5 ประเทศ (ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, มาเลเซีย และเมียนมาร์) ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. (ชมการแข่งขัน) และเวลา 13.00 – 14.45 น. (รับฟังการเสวนาถ่ายทอดความรู้พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ) ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา <<ท่านสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่นี่>>  (ลงทะเบียนภายในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)

[สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน]