- ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ราชภัฏโคราชเดินทางไปแลกเปลี่ยน สอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ YXNU ประเทศจีน

       วันที่ 2 กันยายน 2561 อาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน ณ Yuxi Normal University (YXNU) มณฑลยูนนาน…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในโครงการ Global Project Learning (gPBL 2018)

       นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะถูกส่งรายชื่อให้ทางสถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง และจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป