- ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ราชภัฏโคราช เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน

     วันที่ 5 กันยายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์นำโดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ที่จะเดินทางไปศึกษา ณ  Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบอธิการบดีเพื่อรับฟังโอวาทก่อนเดินทาง…

Read More