- Liaison, ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาบรูไน นำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยน ก่อนเดินทางกลับ

       วันที่ 19 เมษายน 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 2 คน และนักศึกษาผู้ปฎิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษา นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งในช่วงตลอดระยะเวลา…

Read More

- NRRU Toastmaster Club, ข่าวกิจกรรม

สมาชิก NRRU Toastmasters Club เข้าร่วมการแข่งขันพูดในที่ชุมชน (Club Contest)

       เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ส่งตัวแทนจากโครงการ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Toastmasters International ที่มีเครือข่ายชมรมทั่วโลก เข้าร่วมการแข่งขันพูดในที่ชุมชน (International…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, งานเทศกาล

กิจกรรมราชภัฏโคราช มหาสงกรานต์ ประจำปี 2561

       วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวบรูไน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ “ราชภัฏโคราช มหาสงกรานต์ย้อนยุค” ณ ลานชัยพฤกษ์พิรมย์ (อาคาร ๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้ร่วมกิจกรรมแห่พระพุทธรูป ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ รดน้ำขอพร คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability

       ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2561 ณ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นเดินทางกลับประเทศ

       เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 Miss Nanako Umeta นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural ได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น โดยมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปส่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัย Yamanashi…

Read More