- ข่าวกิจกรรม, งานประชุม

ผู้บริหารและคณาจารย์ราชภัฏโคราชเดินทางเพื่อประชุมหารือทางวิชาการ ณ YXNU ประเทศจีน

       วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.อานรรต ใจสำราญ คณาจารย์จากหลักสูตรภาษาจีนและหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 5 คน เดินทางไปยังมหาวิทยาลัย Yuxi Normal…

Read More