- ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability

       ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2561 ณ…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นเดินทางกลับประเทศ

       เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 Miss Nanako Umeta นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย Yamanashi Prefectural ได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น โดยมีบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์เดินทางไปส่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัย Yamanashi…

Read More