- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษายุวทูต รุ่นที่ 9

       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รศ. ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 9 จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องศุภลักษณ์…

Read More