- Scholarships Aboard, ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาราชภัฏโคราชได้รับคัดเลือกในโครงการ JENESYS 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนงนุช  สอดกระโทก  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 (Japan – East Asia Network of Exchange for…

Read More