- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมยุวทูต รุ่นที่ 9

       เมื่อวันที่ 22 – 25 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 (NRRU Young Ambassadors 2018) ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมและสอบปฏิบัติจริง ยุวทูตรุ่นที่ 9

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 (NRRU Young Ambassadors 2018) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไน

       วันที่ 22 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti of Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม รุ่นที่ 6 จำนวน 2 คน ซึ่งได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวันที่ 20…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ JENESYS 2017

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก เสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 Composite 5th Social Peace Building Exchange คือ นางสาวนงนุช  สอดกระโทก  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3…

Read More

- Liaison

ประกาศรายชื่อ Liaison ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

      กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อ Liaison เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 20 เมษายน 2561 ดังนี้       1. นางสาวนาดียา  แซบากา      …

Read More