- ข่าวกิจกรรม, ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏโคราช ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Lanzhou University ประเทศจีน

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารและผู้แทนจาก School of International Cultural Exchange มหาวิทยาลัย Lanzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 คน เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ…

Read More