- ข่าวกิจกรรม, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิจัยนานาชาติ ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารทับแก้ว ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ดร. วิฆเนศ ทรงธรรม, ดร. ปิยสุดา เทพนอก, ดร. อ่อนลมี กมลอินทร์ และ ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ 

       การนำเสนอครั้งนี้ นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้บรรยายผลการฝึกประสบการณ์วิจัยเป็นภาษาอังกฤษ และได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลาทั้ง 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาผู้ที่สนใจในครั้งต่อไปด้วย โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและทุนการศึกษาจากองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น JASSO (ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น Monbukagakusho)