- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก Liaison ในงานเทศกาล KIAC 2018

       กองวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ Liaison ผู้แปลภาษาและประสานงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (Korat International Art and Culture Festival 2018) ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวกมลชนก  รินทะ 16. นายกิตติ์ธเนศ…

Read More

- Scholarships Aboard, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น

       ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดส่งคณะเยาวชนเดินทางไปร่วมโครงการ JENESYS 2017 (Japan – East Asia Network of Exchange for Students and Youth) Composite 5th…

Read More

- Liaison, ข่าวกิจกรรม

การสัมภาษณ์ยุวทูตรุ่นที่ 9 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาล่ามในเทศกาล KIAC 2018

       วันที่ 15 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษายุวทูตรุ่นที่ 9 เพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้แปลภาษาและผู้ประสานงานในเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 (KIAC 2018) ณ สำนักงานกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ชั้น 2 ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการ AY-REPSE 2018

     ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018 หรือ AY-REPSE 2018 โดยจะจัดขึ้นในวันที่…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมโครงการยุวทูต ครั้งที่ 9

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา          …

Read More