- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

นักศึกษาราชภัฏโคราชเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

       วันที่ 13 มกราคม 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น โดยมีอาจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็คโทรนิกส์และโทรคมนาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดินทางไปส่งที่ท่าอากาศยานดอนเมือง…

Read More

- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประชุมเพื่อหารือและชี้แจงข้อปฏิบัติก่อนการเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น

     วันที่ 9 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมหารือกับคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 5 ท่าน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยี Shibaura ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือแนวทางการมอบหมายงานให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการ      ทั้งนี้…

Read More

- Liaison, ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เปิดรับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน

กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครล่ามปฏิบัติหน้าที่แปลภาษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนบรูไน ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 20 เมษายน 2561 (หมายเหตุ: ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน) ♥ ยุวทูตที่สนใจเข้าร่วม สมัครออนไลน์ได้ที่ ♥