- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมยุวทูต รุ่นที่ 9

       เมื่อวันที่ 22 – 25 มกราคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินโครงการอบรมยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 9 (NRRU Young Ambassadors 2018) ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ อาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว…

Read More