- ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Working in International Organization การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ

       ด้วย สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะจัดโครงการบรรยายพิเศษ (ในรูปแบบออนไลน์) เรื่อง Working in International Organization การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (การบรรยายเป็นภาษาไทย)
       ► การบรรยายพิเศษจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. (จัดในรูปแบบออนไลน์ โดยลิ้งค์เข้าร่วมกิจกรรมจะส่งให้ทาง E-mail)
       ► วิทยากรจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (การบรรยายเป็นภาษาไทย)
       ► นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษได้ที่ https://forms.gle/azoJxYxLYb8FZMbN7    ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น. โดยจะมีคำสั่งมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมโครงการและหนังสือขออนุญาตอาจารย์ผู้สอน
      ► พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

“ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ
เปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ
เตรียมความพร้อมและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานในปัจจุบัน”

       สอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาววันวิสาข์ ศรีสมบุญ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 2 โทร. 044-009-009 ต่อ 1547