- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ จัดทริปอบรมนอกสถานที่ (Field Trip) ยุวทูตราชภัฏโคราช รุ่นที่ 14

       วันที่ 3 มีนาคม 2566 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมต่อเนื่อง โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 14 (NRRU Young Ambassadors 2023) โดยในช่วงเช้าวันนี้ ได้นำนักศึกษาเดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้อมูลของจังหวัดนครราชสีมา ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยมีอาจารย์พิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์ อดีตอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
       และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ และรับฟังการบรรยายจาก คุณธิภัทร์ ธรรมโชติ นักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ดังกล่าวนี้ เป็นการบรรยายโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด สำหรับการต้อนรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยต่อไป