- Liaison, ข่าวกิจกรรม

ราชภัฏโคราชส่งนักศึกษาปฏิบัติงานล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ASEAN Grand Prix ครั้งที่ 2

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครล่ามผู้แปลภาษาและประสานงาน การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง วัน อาเซียน กรังด์ปรีซ์ ครั้งที่ 2 (one 2 ASEAN GRAND PRIX WOMEN’S VOLLEYBALL INBITATION) เมื่อระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2565 ณ สนามยิมเนเซี่ยมชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ฯ
       การแข่งขันดังกล่าว มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันจำนวน 4 ทีม ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำทีมตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี