- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2565

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2565 ในหัวข้อ การอบรมแนวปฏิบัติด้านพิธีการทูต ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ วีวาเช เขาใหญ่ รีสอร์ท (Vivace Khaoyai Resort) จังหวัดนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022

       สำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022 เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดียในการเดินทางไปทำงานร่วมกับสถาบันวิจัย และพัฒนาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดีย        ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/400fd365 และดำเนินการสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ www.aistic.gov.in หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวง กองการต่างประเทศโทร. 02-610-5408 (ธีรธร)โทรสาร. 0-2354-5570E-mali. teeratorn.l@mhesi.go.th

- ข่าวกิจกรรม

โครงการนานาชาติสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2565

       วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 54 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชาวจีน กัมพูชา ลาว สิงคโปร์…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์สอบคัดเลือกยุวทูต รุ่นที่ 13

       วันที่ 15 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบการนำเสนอข้อมูล ในโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 13 (NRRU Young Ambassadors 2022) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ทั้งสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา และการทำหน้าที่ผู้แปลภาษา โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ        ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่…

Read More

- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

อบรมเข้มนอกสถานที่ ยุวทูตราชภัฏโคราช รุ่นที่ 13

       วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 13 (NRRU Young Ambassadors 2022) ต่อเนื่อง โดยวันนี้ได้พานักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยมีอาจารย์พิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์…

Read More