- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2565

       กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2565 ในหัวข้อ การอบรมแนวปฏิบัติด้านพิธีการทูต ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ วีวาเช เขาใหญ่ รีสอร์ท (Vivace Khaoyai Resort) จังหวัดนครราชสีมา…

Read More