- ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏโคราช ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ University College of Teacher Education Styria ประเทศออสเตรีย

       วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สถาบันภาษา จัดโครงการต้อนรับและลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ University College of Teacher Education Styria (PHSt) สาธารณรัฐออสเตรีย…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ เดินหน้าเชิงรุกประชาสัมพันธ์กิจกรรมและทุนการศึกษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา

       วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำทีมบุคลากรกองฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านการเปิดโลกทัศน์และการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การจัดกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติ การให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ การเข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More

- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมหารือโครงการทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ERASMUS+

       วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับอาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยประธานหลักสูตรและผู้แทนจากคณะครุศาสตร์ จัดประชุมเพื่อรายงานข้อมูลและหารือแนวทางในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ERASMUS+…

Read More