- ข่าวกิจกรรม

โครงการนานาชาติสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2565

       วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 54 คน ประกอบด้วยนักศึกษาชาวจีน กัมพูชา ลาว สิงคโปร์…

Read More