- NRRU Young Ambassador, ข่าวกิจกรรม

อบรมเข้มนอกสถานที่ ยุวทูตราชภัฏโคราช รุ่นที่ 13

       วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินโครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่นที่ 13 (NRRU Young Ambassadors 2022) ต่อเนื่อง โดยวันนี้ได้พานักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดศาลาลอย ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยมีอาจารย์พิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์ อดีตอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา พร้อมกันนี้ นักศึกษายังได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ และรับฟังการบรรยายจาก ผศ. ดร. Paul J. Grote และคุณธิภัทร์ ธรรมโชติ นักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนอกสถานที่นี้เป็นการบรรยายโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เพื่อต้อนรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยต่อไป