- ข่าวกิจกรรม

กองวิเทศสัมพันธ์ เดินหน้าเชิงรุกประชาสัมพันธ์กิจกรรมและทุนการศึกษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา

       วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ นำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำทีมบุคลากรกองฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านการเปิดโลกทัศน์และการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การจัดกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติ การให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ การเข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา…

Read More