- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในครั้งนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการดำเนินกิจกรรม โดยมีหัวข้อการสนทนาฝึกภาษาไทยจากเกมตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย และในช่วงท้ายของกิจกรรม ทีมวิทยากรนำโดย นางสาวดลยา เพ็ชรดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี        จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 25645 ได้รับผลตอบรับจากนักศึกษาจีนเป็นอย่างดี ซึ่งนักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะภาษาไทยที่เพิ่มมากขึ้น…

Read More