- ข่าวกิจกรรม

สนทนาออนไลน์ประจำสัปดาห์กับนักศึกษาจีน ผ่านการเรียนแบบ Live Talk

       กองวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมการสนทนาออนไลน์กับนักศึกษาสัญชาติจีน ผ่านโปรแกรม Ding Talk       ในสัปดาห์นี้มีหัวข้อการพูดคุยเกี่ยวกับเมนูอาหารและขั้นตอนการทำอาหารไทย และส่งท้ายด้วยหัวข้อวันปีใหม่ โดยให้น้องๆนักศึกษาสัญชาติจีนพูดคุยการทำกิจกรรมวันปีใหม่ที่ประเทศจีน และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวันปีใหม่ของประเทศไทยอีกด้วย