- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุน ป.เอก จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

       ด้วยฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง แจ้งว่า Guanghua School of Management มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ของปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม 2565       โดยผู้สนใจสมัครรับทุนฯ สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้โดยตรงที่…

Read More